چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران مهر 91

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

The 14th Annual Conference and the International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران