پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران آبان 92

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

The 15th Annual Conference and the International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران