هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه آذر 94

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

The 17th Annual Congress of Pathology and Laboratory Medicine

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۴ تا ۶ آذر ۱۳۹۴ توسط انجمن آسیب شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه