بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران آذر 96

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVII Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید. بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از تاریخ 13 لغایت 16 آذر 1396 ( برابر با 4 الی 7 دسامبر 2017 ) در مرکز همایش های رازی برگزار خواهد شد.
نمایشگاه های تجهیزات پزشکی نیز همچون سالهای قبل به معرفی تکنولوژی های جدید چشم پزشکی می پردازد.