بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران آبان 97

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

XXVIII Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی چشم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


این کنگره به عنوان بزرگترین همایش چشم پزشکی کشور همواره آخرین پیشرفتها و نو آوریهای جهانی در این زمینه را در اختیار همکاران قرار داده است.در سال جاری نیز تمامی همکاران و دست اندرکاران سعی خواهند کرد که بامطلوب ترین کیفیت در خدمت  شما عزیزان باشند.

 

محورهای کنگره

 • قرنیه و سگمان قدامی
 • سگمان خلفی
 • گلوکوم
 • استرابیسم و نوروافتالمولوژی
 • یووئیت
 • پلاستیک و ترمیمی چشم

 

جشنواره فیلم و عکس

با توجه به پیشرفت ها و نوآوری های مستمر علم چشم پزشکی و همچنین رشد فزاینده مهارت چشم پزشکان در انجام انواع اعمال جراحی وبکارگیری فن آوری های نوین، کنگره سالانه چشم پزشکی از چند سال پیش تلاش نموده است تا در قالب ویدئو ژورنال و جشنواره فیلم و عکس،گامی در جهت اطلاع رسانی و استفاده عموم چشم پزشکان و گروه های مرتبط از این پیشرفتها بردارد. این امربا توجه به استقبال فزاینده چشم پزشکان در سالهای اخیر، منجر به پیشرفت مهارتهای جراحی و دانش چشم پزشکی در سطح کشور و در نهایت بهره مندی بیماران بصورت گسترده تری گردیده است.

امید آنکه این بخش از کنگره بتواند با استفاده از همکاری و تبادل تجربیات همه دست اندرکاران چشم پزشکی و علوم بینایی،  خدمات جامع تر و مناسبتری را به جامعه چشم پزشکی ایران و جهان ارایه نموده وگامی مفید و موثر در زمینه درمان بهتر مددجویان چشمی بردارد.البته استمرار و پویایی این حرکت، مرهون تلاش و همکاری هر چه بیشتر شما عزیزان خواهد بود.

دبیرعلمی کنگره: دکتر مصطفی سلطان سنجری

دبیر اجرایی کنگره: دکتر علی صادقی طاری

کارگاههای آموزشی در حاشیه کنگره:

 

 • Workshop: OCT in Glaucoma
 • Workshop: Ptosis
 • Workshop: Phaco Techniques
 • Workshop: Congenital Cranial Dysinnervation Disorder (CCDD)
 • Workshop: Common Eyelid Disorders
 • Workshop: Professionalism & ophthalmology practice
 • Workshop: Multimodal Imaging
 • Workshop: Management of Complications in Glaucoma Surgery: Video – Based
 • Workshop: Botolinium Toxin in Neuro-Ophthalmology
 • Workshop: Orbital Inflammatory Disorders
 • Workshop: Professionalism & ophthalmology practice
 • Workshop: Phakic IOL
 • Workshop: Perimetry
 • Workshop: Strabismus Surgeries Video
 • Workshop: IOL Calculation
 • Workshop: Pitfall in Diagnosis of Uveitis
 • Workshop: Diagnosis of Fundus Mass lesions
 • Workshop: Cataract and Refractive Surgery in Glaucoma
 • Workshop: Imaging Modalities in Neuro-Ophthalmology
 • Workshop: Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK)
 • Workshop: Updates on Lacrimal Desiraye Obstruction
 • Workshop: Challenging Cases in Posterior Segment Diseases
 • Workshop: Anterior Segment Imaging
 • Workshop: Electrophysiology Interpretation
 • Workshop: Dry Eye & Blepharitis Treatment
 • Workshop: Astigmatic Correction During Cataract Surgery
 • Workshop: Postoperative Ocular Inflammatory Diagnosis and Management
 • Workshop: ICRS
 • Workshop: CXL
 • Workshop: OCT and OCT-A Interpretation in General Ophthalmic Practice
 • Workshop: Premium IOLs

سمپوزیوم های کنگره:

 

Symposium: Refractive Cataract Surgery in Special Cases ( KCN , Post PKP , Pterygium, Post Refractive Surgery and Corneal Dystrophy)

Symposium: Update of Management of Diabetic Retinopathy

Symposium: The Swollen Optic Disc

Symposium: Minimally Invasine Glaucoma Surgery

Symposium: OCT and OCT A in Uveitis

Symposium: Dry Eye & Blepharitis Treatment (New Advances)

Symposium: Posterior Segment Complication of Phaco Surgery

Symposium: New Advancences in Corneal Refractive Surgery

Symposium: Paralytic Strabismus

Symposium: Oculofacial Rejuvenation

Symposium: What is New in Post Segment Diseases

 

 مقالات پذیرش شده در بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران