بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران آبان 98

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

xxix annual congress of the iranian society of ophthalmology

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸ توسط انجمن چشم پزشکی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در بیست و نهمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران