اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران خرداد 94

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ توسط مرکز پژوهشی زمین کاو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- کشاورزی و توسعه پایدار 

- نهاده های تولید و محصولات کشاورزی 

- نقش استفاده بهینه از کود، سم، بذر، آب، انرژی، خاک و ... در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم 

- نقش آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم 

- نقش مدیریت پسماندها در کشاورزی پایدار 

- تجمع زیستی آلاینده ها ی زیست محیطی در زنجیره غذایی 

- بهره برداری بهینه از منابع پایدارآب وخاک در راستای توسعه پایدار 

- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی 

- مدیریت تلفیقی آفات،بیماریهای گیاهی،علفهای هرز و توسعه پایدار 

- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار 

- ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه پایدار 

- خشکسالی و تاثیرات آن بر توسعه پایدار 

- سیستم های شبیه سازی در کشاورزی و توسعه پایدار 

- بهره برداری بهبنه از منابع آب و خاک و توسعه پایدار 

- بهینه سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار 

- مدیریت تلفیقی آفات، بیماریهای گیاهی ، علف های هرز و توسعه پایدار 

- بیوتکنولوژی گیاهی و نقش آن در توسعه پایدار 

- مدیریت اطلاعات خاک و نقش آن در توسعه پایدار 

- مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و توسعه پایدار

- مدیریت تولید پایدار کشاورزی در شرایط تنشهای زنده وغیر زنده 

- کشاورزی زیستی وتوسعه پایدار 

- هواشناسی کشاورزی و توسعه پایدار 

- نظلم بیمه ای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار 

- تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار 

- گیاه پالایی و نقش آن در توسعه پایدار

- تولید پایدار کشاورزی در عرصه های شور 

- فناوری های نوین درتولید و عرضه محصول سالم 

- بررسی اثرات کاربرد فناوری های نوین (هسته‌ای، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) در اصلاح روش‌های تولید 

- فناوری‌های نوین بسته‌بندی محصولات کشاورزی و دامی 

- نقش روشهای نوین در تولید محصول سالم 

- فن آوری های نوین در مدیریت نگهداری فرآورده های خام دامی 

- چالشهای مرتبط با فن آوری نوین در تولید محصول سالم 

- کاربرد داده های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی 

- محیط زیست و توسعه پایدار 

- کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار 

- و سایر ایده های نوین در زمینه توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران