اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک فروردین 97

اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک

First International Conference on Academic Medicine

اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک

اولین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 

  • Health care policy
  • Infectious disease
  • Toxicology
  • Neurology
  • Virology
  • Microbiology
  • Endocrinology
  • Metabolism
  • Diabetology