اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور آذر 97

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

The first annual conference of the Student Chamber of the country

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور

اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط گروه اتاق عمل و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- بهداشت و کنترل عفونت در اتاق عمل

- استریلیزاسیون و ضدعفونی 

- اخلاق حرفه‌ای در اتاق عمل

- آموزش‌های بالینی دانشجویان در اتاق عمل

- خطاهای پزشکی در اتاق عمل

- مطالعات بین‌رشته‌ای

- راهکارهای کاهش عوارض جراحی

- جراحی‌های کم‌تهاجمی (لاپاراسکوپی)

- یافته‌های جدید پیرامون تکنولوژی اتاق عمل

- فرصت‌ها و چالش‌های محیط بالینی اتاق عمل

- مخاطرات شغلی کارکنان اتاق عمل

- مشکلات اسکلتی  کارکنان اتاق عمل

- سلامت روانی کارکنان اتاق عمل

- روابط بیمار و تکنولوژیست اتاق عمل

- نوآوری در حیطه اتاق عمل

- اهمیت کار تیمی در محیط اتاق عمل

- تکنولوژی گردش خون

- آمادگی روانی بیماران قبل از عمل جراحی

 

محور ویژه همایش:

راهکارهای ارتقا کیفیت آموزشی دانشجویان اتاق عملمقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور