هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

Seventeenth Iranian Audiology Congress

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران

هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ تا ۷ تیر ۱۳۹۷ توسط انجمن شنوایی شناسی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.