اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی فروردین 96

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

1st International Joint Conference on New Trends In Biotechnology

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

بیوتکنولوژی پزشکی 
بیوتکنولوژی جانوری 
بیوتکنولوژی گیاهی 
بیوتکنولوژی میکروبی 
بیوتکنولوژی دارویی 
بیوتکنولوژی صنعتی 
نانو بیوتکنولوژی 
بیوتکنولوژی محیط زیست 
اخلاق زیستی در بیوتکنولوژی 
بیوانفورماتیک در بیوتکنولوژی 
محصولات نوترکیب 
سوخت های زیستیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی