آبان 99

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید.


محورهاي اصلي
زنان و بهداشت باروري
Women and Reproductive Health
ژنتيك پزشكي
Medical Genetic
تغذيه و سلامت
Health and Nutrition
نانو زيست فناوري پزشكي
Medical Nano-Bio Technology
ميكروب شناسي و بيماري هاي عفوني
Microbiology and Infectious Diseases
مهندسي بافت و سلول هاي بنيادي
Tissue Engineening and Stem Cell
سرطان; پيشگيري، تشخيص و درمان
Cancer (Prevention-Diagnosis and Treatment)
پزشكي شخصي
Personalized Medicine
پزشكي سالمندان
Geriatric Medicine

محورهاي فرعي
زيبايي (چالش ها و چشم اندازها)
Cosmetics (Challenges and Outlooks)
متابوليسم و بيماري هاي متابوليكي
Metabolism and Metabolic Diseases
روانشناسي باليني
Clinical Psychology
علوم اعصاب شناختي
Cognitive Neuroscience
ويروس شناسي پزشكي
Medical Virology
داروسازي
Pharmacy
قارچ شناسي پزشكي
Medical Mycology
اخلاق پزشكي
Medical Ethics
بيوشيمي پزشكي
Medical Biochemistry
آموزش پزشكي
Medical Education
اپيدميولوژي
Epidemiology
اقتصاد بهداشت
Health Economic
ايمني شناسي (ايمونولوژي)
Immunology
فيزيولوژي پزشكي
Physiology
هماتولوژي
Hematology
بيوتكنولوژي پزشكي (زيست فناوري)
Medical Biotechnology
انفورماتيك پزشكي
Medical Informatics
امكان ارائه مقاله در محورهاي اصلي و فرعي وجود دارد، سخنراني هاي اصلي كنگره تنها بر اساس محورهاي اصلي (پانل ها) ارائه مي شوندمقالات پذیرش شده در