پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران آبان 96

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

 زیست شناسی
-       علوم گیاهی
-       علوم جانوری
-       علوم سلولی و مولکولی
-       علوم دریایی و اقیانوسی
-       میکروبیولوژی
-       بیوتکنولوژی
-       بیوفیزیک
-       بیوشیمی
-       ژنتیک
-  زیست شناسی وتوسعه پایدار

   علوم طبیعی
-       زمین شناسی و علوم خاک
-       کشاورزی و منابع طبیعی
-       جنگل و مرتع
-       محیط زیست و پدافند زیستی
-      علوم طبیعی و توسعه پایدار

  و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران