اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان آبان 98

اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان

1st congress of basic sciences in inherited pediatric disorders

اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان

اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اصول و کاربرد روش های آزمایشگاهی 
روش های نوین آزمایشگاه بیوشیمی(LC/MS/MS,GC/MASS)
روشهای تشخیصی و درمانی ژنتیک(PGS,PND,PGD,...)
سلولهای بنیادی-سلول درمانی 
تشخیص های  دوران جنینی و اصلاح ژنتیکی در دوران جنینی 
ایمونوسل تراپی-CAR T-Cell، کریسپر
اصول سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیصی و تولید سلول و فرآورده های بیولوژیک

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم پایه دربیماریهای ارثی کودکان