کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی اردیبهشت 97

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

Congress of Biomedical Anthropology and Medical Anthropology

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد -موسسه آموزش عالی کاویان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی:


- آناتومی و انترپولوژی سیستم های مختلف بدن از مولکول تا ساختارهای ماکروسکوپی بدن
- تکوین و تکامل  سیستم های مختلف بدن و ناهنجارهای آن 
- فیزیولوژی و عملکرد سیستم های مختلف و اختلالات مربوط به آن
- انسان شناسی پزشکی و پزشکی قانونی
روش های جدید تشخیص هویت
بیولوژی جرم
درماتوگلیفیک
چیلوسکوپی و پورسکوپی
-کاربرد آنترپولوژی در پزشکی
- دندانپزشکی و آنترپولوژی 
- انترپولوژی و پیری
-انترپولوژی و زیباشناسی
- آنترپولوژی و مورفولوژی
-آنترپولوژی و دیرینه شناسی
-طب ورزشی

 مقالات پذیرش شده در کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی