کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

Congress of Biomedical Anthropology and Medical Anthropology

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی

کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی در تاریخ ۵ اردبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی کاویان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی:


- آناتومی و انترپولوژی سیستم های مختلف بدن از مولکول تا ساختارهای ماکروسکوپی بدن
- تکوین و تکامل  سیستم های مختلف بدن و ناهنجارهای آن 
- فیزیولوژی و عملکرد سیستم های مختلف و اختلالات مربوط به آن
- انسان شناسی پزشکی و پزشکی قانونی
روش های جدید تشخیص هویت
بیولوژی جرم
درماتوگلیفیک
چیلوسکوپی و پورسکوپی
-کاربرد آنترپولوژی در پزشکی
- دندانپزشکی و آنترپولوژی 
- انترپولوژی و پیری
-انترپولوژی و زیباشناسی
- آنترپولوژی و مورفولوژی
-آنترپولوژی و دیرینه شناسی
-طب ورزشی