هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران شهریور 97

هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

The 18th Annual Congress of Iranian Children

هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان و انجمن مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران، گروه آموزشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن علمی نورومتابولیک ایران در شهر گلستان برگزار گردید.


محور اصلی کنگره: تازه های اعصاب کودکان
  
سایر محورهای کنگره :
 
1- اپی لپسی :تشخیص ودرمان 
2- نوروماسکولار و افق های درمانی جدید 
3- نوروایمونولوژی و بیماریهای دمیلینیزان اکتسابی 
4- بیمار های نورو متابولیک و نوروژنتیک درمان پذیر 
5- نوروفارماکولوژی و آینده پیش روی داروهای نورولوژیک 
6- نوروفیزیولوژی بالینی و الکترو انسفالگرافی 
7-  کاربرد سلولهای بنیادی در نورولوژی کودکان  
8- نوروواسکولار و مداخلات درمانی در سکته مغزی کودکان 
9- اختلالات عصبی تکاملی و چالشهای موجود
10- نورواونکولوژی