نهمین کنگره تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال مرداد 97

نهمین کنگره تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال

The 9th Congress on new diagnosis and treatment of colorectal cancer

نهمین کنگره تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال

نهمین کنگره تازه های تشخیص و درمان کانسر کولورکتال در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و کانون هم اندیشی سرطان کولورکتال در شهر تهران برگزار گردید.