دی 98

در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ تا ۵ دی ۱۳۹۸ توسط در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور هاي كنگره 

بيماري هاي عفوني 

بيماري هاي داخلي 

طب اورژانس 

پرستاري در تمام محور ها 

بيماريهاي قلب و جراحي قلب

بيماريهاي اورولوژي

بيماريهاي نورولوژي و نوروسرجري

علوم آزمايشگاهي 

بيماريهاي زنان و مامايي

بيماريهاي اطفال و جراحي اطفال 

بيماريهاي ارتوپدي 

بيماريهاي روانپزشكي

 مقالات پذیرش شده در