چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی دی ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

پوستر چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز ، در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی