اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر آذر 96

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر

اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


افزایش تعداد افراد مسن، بیماریهای مزمن و مبتلایان به ناتوانی باعث شد تا نیاز مراقبت در جامعه با تاکید بیشتری روبرو گردد. خدمات بهداشتی مراقبتی جامعه نگر، فصل نوینی از خدمات مراقبت های تخصصی مانند مراقبت از بیماران دیابتی، قلبی ، تنفسی و ... و نیز خدمات تسکینی را ارائه می کند. در یک برنامه مراقبتی جامعه نگر، باید توجه شود که اهداف مراقبت، با نیازها و اولویتهای جامعه فاصله نداشته باشد، علاوه بر درمان، مراقبتهای بهداشتی در جامعه پوشش داده شوند، برنامه خدمات جامعه نگر، نظم سلامت را به جامعه نزدیک کند، منابع موجود در جامعه و روش استفاده از آن شناسایی شود و بر اساس مفهوم زندگی در جامعه،  خدمات مراقبتی بیمار محور طراحی شود.

 
 اهداف برگزاری:
تبیین راهکارهای ارتقاء سلامت مادر و کودک در جامعه
تبیین راهکارهای ارتقاء سلامت روان در جامعه
تبیین راهکارهای ارتقاء سلامت معنوی در بیماران
تبیین راهکارهای ورود کارکنان نظام سلامت در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
 تبیین روشهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گروههای آسیب پذیر( کودکان، معلولان، سالمندان  و...)
تبیین راهکارهای مداخلاتی در حوزه سلامت در آسیب های اجتماعی ( مانند اعتیاد، بزهکاری و...)
تبیین راهکارهای گسترش خدمات مراقبتی در جامعه با جلب مشارکت مردم در قالب همیاران سلامت و همکاری مسئولین حوزه سلامت و...)
تبیین راهکارهای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه مراقبت سلامتی
تبیین راهکارهای ارائه بهینه خدمات مراقبت در منزل
تبیین راهکارهای توانمندسازی خانواده در حوزه مراقبت سلامتی

 

محورهای همایش:

-        جامعه نگری در نظام سلامت

-        آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
-        پژوهش جامعه نگر در نظام سلامت
-        ارزیابی سلامت مبتنی بر جامعه
-        پرستار و مراقبت های جامعه نگر
-        مامایی جامعه نگر
-        نقش کارکنان نظام سلامت در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
-        نقش پرستار بهداشت جامعه در پیشگیری و مداخله در  آسیب های اجتماعی  مانند اعتیاد، بزهکاری و...
-        نقش پرستار در پیشگیری و مداخله در  گروههای آسیب پذیرمانند کودکان، سالمندان، معلولان و ...
-        نقش روانپرستار در ارتقاء سلامت روان جامعه نگر
-        جایگاه و نقش مدیریت خدمات پرستاری و مامایی در پیاده سازی و ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی جامعه نگرمقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای توسعه علوم پرستاری و مامایی با محوریت خدمات مراقبتی جامعه نگر