همایش اختلالات تکاملی کودکان

همایش اختلالات تکاملی کودکان

Contemporary Developmental Disorders Conference

همایش اختلالات تکاملی کودکان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات اعصاب کودکان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.
مقالات پذیرش شده در همایش اختلالات تکاملی کودکان