اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی بهمن 92

اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

The First National Conference on Challenges on Water Resources & Agriculture

اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی

اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- چالش های تأمین آب کشاورزی
- چالش های قیمت گذاری آب کشاورزی
-  چالش های آلودگی  ناشی از فعالیت های شهری، صنعتی و کشاورزی در منابع آب
-  چالش های کاربرد آبهای نامتعارف در کشاورزی
-  چالش های اجتماعی – حقوقی تخصیص بهینه منابع آب
-  چالش های تغییر االگوی کشت در مدیریت آب کشاورزی
-  چالش های وقوع بلایای طبیعی در مدیریت آب کشاورزی
-  چالش های ناشی از تغییراقلیم در مدیریت آب کشاورزی
-  چالش های مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آب کشاورزی
-  چالش های بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت آب کشاورزی
-  چالش های ناشی از سوء مدیریت بر منابع آب و بهره برداری نامتوازن در حوزه های آبی

رئیس همایش: دکتر پیام نجفی
دبیر همایش: دکتر حسین شریفان
دبیر علمی همایش: دکتر حسین انصاری
دبیر اجرایی همایش: دکتر بهنام سروریمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی