چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک فروردین 99

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

the fourth International and 16th National Genetics Congress

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژنتیک ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های کنگره:
تنظیم  اپی ژنتیک بیان ژن
زیست شناسی مولکولی و کاربردهای آن،از پایه تا کلینیک
پزشکی مولکولی
تکثیر و تمایز سلول های بنیادی 
بیماری های ژنتیکی 
RNA های غیر کد شونده در بیماری
اومیکس تک سلولی 

 

برنامه های علمی کنگره 
ژنتیک پزشکی 
ژنتیک گیاهی 
ژنتیک جانوری 
ژنتیک میکروارگاتیسم ها 
زیست شناسی و سلولی و مولکولی 
پزشکی قانونی و ژنتیک باستانی
تحقیقات و درمان مبتنی بر سلول های بنیادی 
بیوانفورماتیک