پنجمین کنگره جراحی خراسان آذر 95

پنجمین کنگره جراحی خراسان

Congress Khorasan surgery

پنجمین کنگره جراحی خراسان

پنجمین کنگره جراحی خراسان در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۵ توسط جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


رشته های تخصصی:
ارتوپدی
ارولوژی
بیهوشی
جراحی اطفال
جراحی پلاستیک و ترمیمی    
جراحی توراکس
جراحی چشم
جراحی زنان
جراحی ستون فقرات
جراحی عروق و آندوواسکولار    
جراحی عمومی
جراحی فک و صورت
جراحی قلب
جراحی گوش و گلو و بینی
جراحی مغز و اعصاب