سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

3rd International Colorectal Congress and the First International Laparoscopic Congress on Colorectal Surgery

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال

سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط بیمارستان رضوی مشهد و انجمن کولوپروکتولوژی با همکاری گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین الللی لاپاروسکوپی در جراحی کولورکتال که با هدف بروزرسانی اطلاعات همکاران محترم برنامه ریزی شده است برآن است با استفاده از دانش جمعی از برترین اساتید داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر در مورد اصلی ترین مباحث این زمینه بپردازد.

این همایش که در تاریخ 16 الی 18 اسفند ماه 1396 به مدت 3 روز توسط انجمن کولوپروکتولوژی با همکاری گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیمارستان رضوی مشهد برگزار میشود دارای امتیاز بازآموزی برای فلوشیپ های کولورکتال، فلوشیپ های لاپاروسکوپی ، متخصصین جراحی، متخصصین رادیوتراپی، خون و سرطان بالغین، متخصص گوارش و کبد بالغین،متخصصین بیهوشی، پزشکان عمومی و پرستاران محترم می باشد.

کنگره در قالب  پانل های تخصصی کولکتومی لاپاروسکوپی، پروکتوکالکتومی لاپاروسکوپی، پرولاپس رکتوم ، لاپاروسکوپی در IBD، جراحی کولورکتال، لاپاروسکوپی در POP، پروکتکتومی لاپاروسکوپی برنامه ریزی شده و برگزار خواهد شد.

این کنگره ی مشترک از جراحان برجسته ی کولورکتال سراسر جهان دعوت به عمل آورده و فضایی بین المللی را برای بحث، یادگیری و تبادل رویکردها  و روندهای اخیر جراحی لاپاروسکوپی کولورکتال فراهم می آورد.  این کنگره شامل نوآوری هایی در زمینه ی جراحی سرطان کولورکتال به روش لاپاراسکوپی، نقش لاپاراسکوپی در درمان بیماری های التهابی روده و پرولاپس اندام های لگن است.

محورهای همایش

  • Laparoscopic Colectomy
  • Laparoscopic Proctocolectomy
  • Pelvic Organ Prolapse
  • Laparoscopy in IBD
  • Robotic Colorectal Surgery
  • Laparoscopy in POP (Pelvic Organ Prolapse)
  • Laparoscopic Proctectomy