اسفند 99

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور های کنگره:
بررسی روش های تشخیص COVID-۱۹
روش های درمان موفق و کنترل COVID-۱۹
الگوی عملی مدیریت موفق COVID-۱۹
روش های کنترل و پیشگیری COVID-۱۹
مدیریت بیمارستانی، پذیرش و ترخیص بیماری COVID-۱۹
کاربرد فناوری های سلامت دیجیتال در درمان و مدیریت COVID-۱۹
نقش نوآوری های شرکت های دانش بنیان در کنترل COVID-۱۹مقالات پذیرش شده در