همایش بین المللی غذای طیب آبان ۱۴۰۱

همایش بین المللی غذای طیب

پوستر همایش بین المللی غذای طیب

همایش بین المللی غذای طیب در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ، موسسه کیفیت رضوی در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی غذای طیب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی غذای طیب