دومین همایش ملی شفای پایدار

دومین همایش ملی شفای پایدار

Second National Conference on sustainable healing

دومین همایش ملی شفای پایدار

دومین همایش ملی شفای پایدار در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.


محورهای همایش:

  • اسلام و سلامت روان
  • اسلام و تغذیه
  • اسلام و محیط زیست سالم
  • آموزه های اسلامی و سلامت ( آسیب ها، چالش ها، فرصت ها)
  • جایگاه تعلیم و تربیت از منظر دین در نظام آموزش عالی سلامت
  • منشور حقوق بیمار در نظام سلامت و آموزه های دینی
  • اسلام و خانواده سالم