سومین کنگره جهانی قلب رضوی مهر 98

سومین کنگره جهانی قلب رضوی

3rd International CASPIAN Meeting

سومین کنگره جهانی قلب رضوی

سومین کنگره جهانی قلب رضوی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ توسط آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  Topics

 Preliminary Program 2019
Information will be available soon...

 Scientific Focus Topics 2019

* Tips & Tricks for CTO Interventions
* Latest Techniques for Complex PCI
* Left Main PCI
* Non-Left Main PCI
* Live Case Discussionمقالات پذیرش شده در سومین کنگره جهانی قلب رضوی