چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران مهر 97

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

The 4th Northwest Dermatology Congress in Iran

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران

چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


از محورهای موضوعی کنگره بدین موارد می توان پرداخت:

  •  Surgical & Cosmetic Dermatology
  • Basic Sciences & Dermatopathology
  • Energy based therapy 
  • Dermatooncology
  • Clinical Signs 
  • Treatment 
  • Diagno


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره درماتولوژی شمالغرب ایران