همایش ملی سلامت سالمندی مرداد ۱۴۰۰

همایش ملی سلامت سالمندی

پوستر همایش ملی سلامت سالمندی

همایش ملی سلامت سالمندی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت ، در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی سلامت سالمندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سلامت سالمندی