همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری اسفند 93

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط شرکت علم محوران آسمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت الکترونیکی برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-پژوهش های نوین در حوزه برق و ICT

-پژوهش های نوین در حوزه مکانیک، مکاترونیک و رباتیک

-پژوهش های نوین در حوزه کشاورزی و دامداری

-پژوهش های نوین در حوزه زیست فناوری

-پژوهش های نوین در حوزه علوم پایه

-پژوهش های نوین در حوزه علوم شناختی

-پژوهش های نوین در حوزه فناوری­ های نوین مهندسی

-پژوهش های نوین در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

-پژوهش های نوین در حوزه صنایع و معادن

-پژوهش های نوین در حوزه معماری و شهرسازی

-پژوهش های نوین در حوزه فضای مجازی

-پژوهش های نوین در حوزه فناوری­ های نرم و مدیریت

-پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی اسلامی

- و سایر موضوعات مرتبط

سایر دوره های این کنفرانس
دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۴)
سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۴)
چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۴)
پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۵)
ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۵)
هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۵)
هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۵)
نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۶)
دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۶)
یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۶)
دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۶)
سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۷)
چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۷)
پانزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۷)
شانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۷)
هفدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۸)
هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۸)
نوزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری (۱۳۹۹)


مقالات پذیرش شده در همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری