کنگره سالیانه طب سالمندی مهر 97

کنگره سالیانه طب سالمندی

Annual Congress of Elderly Medicine

کنگره سالیانه طب سالمندی

کنگره سالیانه طب سالمندی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷ توسط دپارتمان طب سالمندی بیمارستان ضیائیان و دپارتمان نورولوژی بیمارستان روزبه و مرکز همایش های مهناد در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

*سندروم های شایع سالمندی و مدیریت آن

*مدیریت چند دارویی در سالمندی

*بیماری های شایع و مزمن سالمندی

*تازه ها در حیطه طب سالمندی

*دمانس و مدیریت آن در سالمندان

*آلزهایمر و روشهای تشخیصی و غربالگری آن

*تغییرات طبیعی در سالمندی و سالمندی موفق

*مدل های مراقبتی سالمندان

*جنبه های روانی – اجتماعی زندگی سالمندان

*اصول تغذیه در سالمندی

*توانبخشی در سالمندی

*مدیریت اختلالات روانی و رفتاری در آلزهایمر