سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی بهمن 91

سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی

Third Conference on Energy Management in Health Centers

سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی

سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی اقتصاد ا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی

کنفرانس دو روزه مدیریت مصرف انرژی با هدف زیر برگزار می شود :

انتشار نتایج بدست آمده از استقرار روش های مدیریت مصرف و تولید انرژی در مراکز سلامت به منظور یادگیری همگانی

محورهای کنفرانس

 1. روش های خلاقانه برای کنترل مصرف حامل های انرژی
 2. ارزیابی اقتصادی مداخله های انجام شده در مدیریت مصرف انرژی
 3. تجربه های استقرار سیستم های مدیریت انرژی و استانداردهای مرتبط
 4. روش های ابتکاری آموزش و فرهنگ سازی در کنترل مصرف انرژی
 5. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
 6. فناوری اطلاعات و کنترل مصرف انرژی
 7. تامین مالی و بیمه انرژی
   
   
   


مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی درمراکز بهداشتی و درمانی