پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران بهمن 98

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران

15th endoscopic and minimally invasive surgery congress

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران

پانزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پشکی جندی شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محور های همایش

جراحی عمومی
کلورکتال
اورولوژی
زنان
جراحی عروق
جراحی توراکس
بیهوشی
جراحی مغز و اعصاب
اورتوپدی
رادیولوژی
داخلی
گروه پرستاری
 

گروه های هدف

جراحی عمومی
اورولوژی
زنان
جراحی عروق
جراحی کودکان
داخلی (گوارش)
ارتوپدی
رادیولوژی