چهاردهمین کنگره بین المللی صرع

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع

14th International Epilepsy Congress

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط در شهر اصفهان برگزار گردید.


هدف از برگزاری این کنگره برگزاری یک نشست علمی صمیمی جهت تبادل آخرین دستاوردها و تکنولوژی ها در زمینه درمان صرع می باشد
در کنار این همایش نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای دارویی و تکنولوژی در زمینه درمان صرع برگزار می گردد

صرع یا اپی لپسی Epilepsy یکی از مهمترین بیماری های مغز و اعصاب است و شاید به قدمت اولین بیماری های انسان باشد که همه ساله تعداد زیادی از انسان ها را درگیر خود کرده است. در طی پنجاه سال گذشته توجه ویژه ای بر روی درمان های جدید این بیماری معطوف گردیده است.
حدود یک درصد از جمعیت جهان از این بیماری و عوارض ناشی از آن همچون تروماهای مختلف و حتی مرگ های ناگهانی رنج می برند. کشور ایران با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر 800 هزار مصروع دارد که یک چهارم تا یک سوم این بیماران صرع های مقاوم به درمان دارند و از این تعداد حدود 15 تا 20 درصد باید تحت عمل جراحی قرار گیرند.
بنابراین توجه ویژه بر روی شناخت، تشخیص، درمان های دارویی و جراحی می تواند بسیاری از این مشکلات را که باعث مرگ این بیماران و جراحات ناشی از آن را برطرف کند.


در طی برگزاری این کنگره بحث های علمی ارزشمندی بر روی محورهای زیر ارائه خواهد شد:
1. Imaging
2. EEG
3. Genetic
4. Intractable & Epilepsy
5. New treatment
6. Neurosphology
7. Pregnancy & Epilepsy
8. Children & Epilepsy
9. Ethic in Epilepsy
10. Non epileptic
11. Epilepsy surgery

برای رسیدن به این مهم تلاش شده تا علاوه بردعوت از نخبگان و متخصصان ایرانی با دعوت از همکاران وپژوهشگران با تجربه ازکشورهای مختلف آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا با ایراد سخنرانی های ارزشمند فضایی بین المللی برای تبادل آخرین درمان ها، فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا فراهم شود.