شانزدهمین کنگره بین المللی صرع بهمن 98

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

th 16 international epilepsy congress

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن صرع ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محور های همایش

- Drug resistant epilepsy

-Status Epilepticus

-Epilepsy Comorbidities

 مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره بین المللی صرع