دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD) آذر 97

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

The 2nd International Congress on Extermination of Life (with the Aquatic and VAD Approach)

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD)

دومین کنگره بین المللی حمایت برون پیکری حیات (با رویکرد اکمو و VAD) در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.