اردیبهشت 99

در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محور هاي همايش

سگمان قدامي

سگمان خلفي

استرابيسم و نوروافتالمولوژي

گلوكوم

پلاستيك و ترميمي چشم

بيهوشي

اپتومتري

 

 مقالات پذیرش شده در