دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

Second congress on fertility health and midwifery counseling

دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی

دومین همایش سلامت باروری و مشاوره در مامایی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در شهر گرگان برگزار خواهد شد.این کنفرانس تحت حمایت مجموعه سیویلیکا نمی باشد و مقالات آن پس از برگزاری در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه نمی شوند.


محورهای کنگره

1- سلامت جنسی و باروری
2- بیماری های منتقله از طریق تماس جنسی
3- مشاوره و توانمندسازی در گروه های آسیب پذیر
4- طرح تحول سلامت در مامایی وسلامت باروری