اولین همایش کشوری پزشکی خانواده اسفند ۱۴۰۱

اولین همایش کشوری پزشکی خانواده

پوستر اولین همایش کشوری پزشکی خانواده

اولین همایش کشوری پزشکی خانواده در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش کشوری پزشکی خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کشوری پزشکی خانواده