آبان 98

در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


بيماري هاي غدد كودكان
بيماري هاي متابوليسم كودكان 
بيماري هاي نورومتابوليك 
بيماري هاي ارثي كودكان 
بيماري هاي ريوي و CF

 مقالات پذیرش شده در