دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان آبان 98

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

12th congress of pediatric inherited metabolic disorders and endocrinology

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


بیماری های غدد کودکان
بیماری های متابولیسم کودکان 
بیماری های نورومتابولیک 
بیماری های ارثی کودکان 
بیماری های ریوی و CF