دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان آبان 98

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

12th congress of pediatric inherited metabolic disorders and endocrinology

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


بیماری های غدد کودکان
بیماری های متابولیسم کودکان 
بیماری های نورومتابولیک 
بیماری های ارثی کودکان 
بیماری های ریوی و CF

 مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان