دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

Dr. Hakim Zadeh

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و گیلان دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده را در آبان 1397 برگزار می کند.

 

سالمندی چه در آموزه های دینی و چه در آموزه های علمی همواره مورد توجه بوده است. توجه به ابعاد مختلف زندگی یک سالمند و انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی در این زمینه قطعاً گامی راه گشا برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بهتر مسئولین کشوری خواهد بود.

حوزه بازتوانی در سالمندی بسیار گسترده می باشد. از دردهای مفصلی، عضلانی و اسکلتی گرفته تا نحوه مشارکت افراد سالمند در جامعه به نوعی با مقوله سالمندی مرتبط می باشند. جمعیت سالمند در استان گیلان بیش از ۱۲ درصد می باشد که حدود ۴ درصد از میانگین کشور بیشتر است و از طرف دیگر استان گیلان خواستگاه بزرگمردی چون دکتر محمد رضا حکیم زاده است که توانبخشی و پزشکی سالمندی ایران وامدار زحمات اوست. لذا برپایی "دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما" و لزوم استمرار چنین همایشی در استان بی بدیل می باشد.

 

محورهای همایش:

  • پیشگیری و آموزش تروما در سالمندان
  • مدیریت تروما در سالمندان
  • توانبخشی تروما در سالمندان
  • توانمندسازی فردی، روانی و اجتماعی تروما در سالمندان
  • و...