آبان 97

در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مركز تحقيقات تروماي جاده اي دانشگاه علوم پزشكي استان گيلان با همكاري معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و گيلان دومين همايش ملي سالمندي دكتر حكيم زاده را در آبان 1397 برگزار مي كند.

 

سالمندي چه در آموزه هاي ديني و چه در آموزه هاي علمي همواره مورد توجه بوده است. توجه به ابعاد مختلف زندگي يك سالمند و انجام تحقيق و پژوهش هاي كاربردي در اين زمينه قطعاً گامي راه گشا براي تصميم گيري و سياست گذاري بهتر مسئولين كشوري خواهد بود.

حوزه بازتواني در سالمندي بسيار گسترده مي باشد. از دردهاي مفصلي، عضلاني و اسكلتي گرفته تا نحوه مشاركت افراد سالمند در جامعه به نوعي با مقوله سالمندي مرتبط مي باشند. جمعيت سالمند در استان گيلان بيش از ۱۲ درصد مي باشد كه حدود ۴ درصد از ميانگين كشور بيشتر است و از طرف ديگر استان گيلان خواستگاه بزرگمردي چون دكتر محمد رضا حكيم زاده است كه توانبخشي و پزشكي سالمندي ايران وامدار زحمات اوست. لذا برپايي "دومين همايش ملي سالمندي دكتر حكيم زاده با محوريت بازتواني و تروما" و لزوم استمرار چنين همايشي در استان بي بديل مي باشد.

 

محورهاي همايش:

  • پيشگيري و آموزش تروما در سالمندان
  • مديريت تروما در سالمندان
  • توانبخشي تروما در سالمندان
  • توانمندسازي فردي، رواني و اجتماعي تروما در سالمندان
  • و...

 

 مقالات پذیرش شده در