دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما آبان 97

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

Dr. Hakim Zadeh's Second National Habitat Conference with Focus on Rehab and Trauma

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما

دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر رشت برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و گیلان دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده را در آبان 1397 برگزار می کند.

 

سالمندی چه در آموزه های دینی و چه در آموزه های علمی همواره مورد توجه بوده است. توجه به ابعاد مختلف زندگی یک سالمند و انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی در این زمینه قطعاً گامی راه گشا برای تصمیم گیری و سیاست گذاری بهتر مسئولین کشوری خواهد بود.

حوزه بازتوانی در سالمندی بسیار گسترده می باشد. از دردهای مفصلی، عضلانی و اسکلتی گرفته تا نحوه مشارکت افراد سالمند در جامعه به نوعی با مقوله سالمندی مرتبط می باشند. جمعیت سالمند در استان گیلان بیش از ۱۲ درصد می باشد که حدود ۴ درصد از میانگین کشور بیشتر است و از طرف دیگر استان گیلان خواستگاه بزرگمردی چون دکتر محمد رضا حکیم زاده است که توانبخشی و پزشکی سالمندی ایران وامدار زحمات اوست. لذا برپایی "دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما" و لزوم استمرار چنین همایشی در استان بی بدیل می باشد.

 

محورهای همایش:

  • پیشگیری و آموزش تروما در سالمندان
  • مدیریت تروما در سالمندان
  • توانبخشی تروما در سالمندان
  • توانمندسازی فردی، روانی و اجتماعی تروما در سالمندان
  • و...

 

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما