پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

Fifth Congress of Hospital Construction and Resource Management

پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنگره:

1-رویکردهای جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان وراهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

 • طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)
 • رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
 • بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع بحران ، حوادث و بلایا
 • تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
 • تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
 • مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها
 • چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها
   

2-رویکردهای جدید و تجربیات بین المللی در سرمایه گذاری و راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی

 • مشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سلامت و راهکارهای افزایش جلب مشارکتهای مردمی از جمله ایرانیان خارج ازکشور
 • بازارهای نوظهور (فرصتهای سرمایه گداری د ر بحث سلامت )
 • راهکارهای تشکیل کنسرسیوم های طراحی و ساخت و تجهیز به همراه تامین کننده منابع مالی
 • تجربیات بین المللی در ساخت بیمارستانها و چالشهای تامین اعتبار در ایران
 • راهکارهای تامین اعتبارات مورد نیاز ساخت بیمارستان ها از طریق واگذاری/ مشارکت و …
 • ساخت و بهره برداری از بیمارستان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات
   

3- طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

 • روشهای مختلف انتخاب مشاور و فرایند طراحی بیمارستانهای بزرگ
 • مطالعه تطبیقی و سیرتحول ایجاد بیمارستانهای بزرگ در جهان
 • بررسی کارائی بیمارستانهای بزرگ در جهان
 • انتخاب زمین و شاخصهای تاثیر گذار در ویژگی زمین های بیمارستانهای بزرگ
 • برنامه ریزی و طراحی بیمارستان­های بزرگ متناسب با نیازسنجی درمانی این بیمارستانها
 • بررسی روابط عملکردی چهارگانه(مواد،بیمار،پرسنل وهمراهان)وتاثیر آنها در طراحی بیمارستانها
 • راهکارهای اصلاح جریان حرکتی بیماران در بیمارستان
 • روشهای مدیریت بر ساخت و کنترل پروژه در اجرای بیمارستانهای بزرگ
 • رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده
 • بهینه کردن طراحی متناسب با محدودیت های بودجه جاری
 • برقراری ارتباط رویکرد پایداری با طراحی و ساخت پروژه ها
 • ارزیابی اثرات بیمارستانهای در آلودگی محیط زیست
 • بیمارستانهای هوشمند و تاثیر آنها در نحوه طراحی بیمارستانها
 • بیمارستانهای دیجیتال و فناوریهای نوین (IT) در بیمارستانهای آینده
 • نقش نوآوریهای و فن آوریهای جدید پزشکی در فضاهای داخلی بیمارستانها
 • راهکارهای مشارکت ذینفعان (پزشکان، پرسنل، بیماران و همراهان) در طراحی بیمارستانها
 • بررسی مصالح نوین بیمارستانی و نوآوری در طراحی داخلی و نازک کاری و زمینه سازی اجرای آنها در بیمارستانها
 • بررسی ساختار سازه­های نوین در طراحی بیمارستانهای آینده
 • رویکردهای نوین در طراحی مراکز درمانی خاص از جمله مراکز جامع سرطان، مراکز درمانی کودکان و …
 • راهکارهای ایجاد مطلوبیت در بیمارستان ها از طریق بهبود کیفیت فضاهای داخلی
 • راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری در طراحی و ساخت بیمارستان ها
   

4- بیمارستانهای امن و پاسخگو در مواقع بحران ، حوادث و بلایا

 • امکانسنجی و شاخصهای تعیین زمین بیمارستانهای امن
 • رویکردهای طراحی و ساخت بیمارستانهای امن با رویکرد پدافندی
 • روشهای طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستاهای سیار و مدلار
 • روشهای طراحی و تکنولوژی های ساخت بیمارستانهای پیش ساخته
 • تاسیسات و تجهیزات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها
 • ارتقاء و بهبود مدیریت مصرف انرژی با اصلاح روشهای طراحی و اجرا و بهره برداری از بیمارستانها
 • روشهای عملی جایگزینی حاملهای انرژی پایدار، پاک و نو با منابع انرژی موجود
 • استانداردهای نوین طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانها
 • ارتقا بسترهای موجود کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی
 • روشهای نوین در تهویه مطبوع بیمارستانی
 • زیرساختهای نوین برق جریان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات و تجهیزات پزشکی
 • چالش­های موجود در امحاء زباله های بیمارستانی و دفع بهداشتی فاضلاب
 • ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانهای موجود با بهره گیری از تجربیات بین المللی و روش های نوین
 • تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده
 • نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات نوین درمانی
 • نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهای تامین کننده و مشاور تجهیزات بیمارستانی در طراحی بیمارستانی
 • راهکارهای نوین تامین الزامات نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستانی
 • طرح تجهیز بیمارستان با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود
 • جذب ظرفیت های بخش دولتی در تجهیز بیمارستان ها
 • چالش های نگهداشت تجهیزات در بیمارستانهای دولتی موجود و راهکارهای پیشنهادی
 • تجهیزات نوین و پیشرفته و چالش های استفاده از آنها در بیمارستان های موجود
 • مدیریت تدارکات و پشتیبانی از تجهیزات پزشکی
 • نوآوری در تکنولوژی
 • مهندسی نگهداشت ومدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها
 • رفع چالشهای پیش رو در ارتقاء و گذار از نگهداری و تعمیرات سنتی به مدیریت نگهداشت مکانیزه و بهره ­ور
 • رویکردهای نوین در توسعه بستر تکنولوژی اطلاعات در نگهداری و تعمیرات (CMMS)
 • راهکارهای بهینه در تثبیت رویکردهای جدید مدیریت نگهداشت منابع و تجهیزات مانند پیشگیرانه، پیشبینانه
 • بررسی نقش کلیدی وموثرحوزه های مالی وپشتیبانی درحصول نتایج مدنظر درمدیریت نگهداشت
 • جنبه های اقتصادی وبهره وری مدیریت نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی وتجهیزات حوزه بهداشت و درمان
 • نقش سیستم مدیریت و بایگانی الکترونیکی اسناد در فرایند نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات
 • بازتعریف جایگاه مدیران بیمارستانها، مهندسین و ناظرین فنی و نیز پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات در مدیریت نگهداشت
 • تکنولوژیها و تکنیک های مدیریت منابع و تجهیزات (Facility Management) و راهکارهای اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها
 • چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها
 • مشکلات ساخت بیمارستانها و چالشهای مدیریت اجرائی
 • راهکارهای مقاوم سازی اجزای غیرسازه ای در بیمارستان ها
 • روشهای مدیریت و نظارت بر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان ونقش مشاورین


مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات