پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مرداد ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی