همایش ملی گیاهان دارویی اسفند 89

همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی واحد مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی گیاهان دارویی

محور همایش:

جهاد دانشگاهی مازندران با همکاری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکده برنج و مرکبات به منظور بررسی نقش گیاهان دارویی و نیز شناخت راهکارهایی در زمینه کشت و توسعه، فرآوری، بسته بندی، درمان با گیاه و صادرات آن، با توجه به آخرین یافته های تحقیقاتی پژوهشگران داخلی در صدد است تا همایش ملی گیاهان دارویی را در تاریخ 11 تا 13 اسفند 1389 با حضور پژوهشگران و اساتید محترم این حوزه در ساری برگزار نماید. لذا بدین وسیله از کلیه پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی، دعوت میشود تا ضمن مشارکت فعال، آخرین دستاوردهای علمی خود را در زمینه های مختلف مرتبط با محورهای ذیل، به دبیر خانه همایش ارائه نمایند.

اهداف همایش:
- بررسی جایگاه طب سنتی و تبادل نتایج و یافته های جدید آزمایشگاهی به منظور توسعه فرهنگ استفاده از داروهای گیاهی.
- بررسی نحوه مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و ارائه راهکارهایی به منظور مصرف صحیح آنها.
- بررسی پتانسیل های موجود در کشور در زمینه تولید و توسعه کشت، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی.
- شناخت راهکارهای مناسب جهت اشتغال زایی و کار آفرینی در زمینه گیاهان دارویی.
- توسعه صنعت گیاهان دارویی در زمینه بسته بندی و بازار رسانی در سطحی فراتر از سطح سنتی کنونی.
- دستیابی به روش های صحیح بهره برداری از منابع طبیعی.
- شناخت و بررسی همه جانبه گونه های بازار پسند به منظور جلوگیری از انقراض و توسعه صادرات آنها.
- شناخت نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی و استفاده از فیزیولوژی آنها در جهت رسیدن به بهینه کمی و کیفی.

محورهای همایش:
همایش دربرگیرنده تمام موضوعات مرتبط گیاهان دارویی با علوم پزشکی، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و علوم پایه می باشد. بنابراین مقالات مرتبط با محورهای زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1. گیاهان داروئی، زراعت
2. گیاهان داروئی، اکولوژی و اکوفیزیولوژی
3. گیاهان داروئی، بهره برداری از منابع طبیعی
4. گیاهان داروئی، بیوتکنولوژی
5. گیاهان داروئی، فرآوری
6. گیاهان داروئی، زیست شناسی
7. گیاهان داروئی، فارماکولوژی
8. گیاهان داروئی، میکروبیولوژی
9. گیاهان داروئی، طب سنتی
10. گیاهان داروئی، اقتصاد و بازاریابیمقالات پذیرش شده در همایش ملی گیاهان دارویی