دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران تیر 96

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

Second National Conference on Iranian Medicinal Herbs

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران

دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۶ توسط انجمن گیاهان دارویی و دانشگاه ارومیه در شهر ارومیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محور های همایش

گونه های گیاهی دارویی مناسب کشت دیم
مکان یابی مناطق مناسب دیم کاری گیاهان دارویی در ایران
کاربرد دانش بومی در کشت دیم گیاهان دارویی
اهمیت به نژادی و به زراعی در موفقیت کشت دیم گیاهان دارویی
روش های نوین در دیم کاری گیاهان دارویی
بذر و نهال گواهی شده گیاهان دارویی
آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهان دارویی در شرایط دیم
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان دارویی در شرایط دیم
تنش های محیطی همراه در شرایط کشت دیم
بهره برداری از گیاهان رویش یافته در عرصه های طبیعی
فرآوری و استحصال مواد موثره
کشت ارگانیک گیاهان دارویی در شرایط دیم
مزیت نسبی و اقتصاد گیاهان دارویی در شرایط دیم
اکوفیزیولوژی و فیتوشیمی گیاهان دارویی در شرایط دیم
استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی در کشت دیم
مکانیزاسیون دیم کاری گیاهان دارویی
کشت مخلوط گیاهان دارویی، مرتعی و زراعیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران