اولین کنگره سبک زندگی سالم اسفند ۱۴۰۱

اولین کنگره سبک زندگی سالم

پوستر اولین کنگره سبک زندگی سالم

اولین کنگره سبک زندگی سالم در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی ، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سبک زندگی سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سبک زندگی سالم