چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران مرداد 97

چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران

4th Seminar For Head & Neck Tumors

چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران

چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد در شهر تهران برگزار گردید.


مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد همچون سال های گذشته، چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن را در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در محل سال همایش های بیمارستان میلاد برگزار خواهد کرد.

این سمینار که با همکاری گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن گوش، حلق و بینی ایران برگزار می گردد دارای امتیاز بازآموزی بوده و با حضور مهمانان و سخنرانان داخلی و بین المللی و با تاییدیه محافل معتبر بین المللی در زمینه سرطان همچون  European Society for  Radiotherapy &  Oncologyبرگزار می شود.