اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی بهمن 93

اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

1st National Conference on Harvest and Postharvest Novel Technologies of Agricultural Products

اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-    بررسی اثر ماشین‏ها و فن‏اوری‏های نوین در کیفیت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
-    فن‏اوری‏های نوین فرآیند محصولات کشاورزی
-    تجاری سازی فناوری های نوین در عرصه برداشت و پس از برداشت محصولات زراعی و باغی
فیزیولوژی پس از برداشت
-   ماشین‏ها و فن‏اوری‏های نوین در برداشت محصولات کشاورزی
-    لزوم و اهمیت استفاده از ماشین‏ها و فن‏اوری‏های نوین در مرحله‏ ی برداشت محصولات کشاورزی
-    نقش مکانیزاسیون و فن‏اوری‏های نوین در کاهش ضایعات، کاهش هزینه‏ های تولید و افزایش کیفیت و بهره‏ وری محصولات کشاورزی
-    نقش کشاورزی دقیق و کاربرد سنسورها در افزایش کارائی تکنولوژی برداشت و پس از برداشت
-   بررسی و مطالعه شاخص‏های مکانیزاسیون در مراحل برداشت و پس از برداشت
-    ماشین‏ها و فن‏اوری‏های نوین در سورتینگ، بوجاری و خشک کردت محصولات کشاورزی
-    فن‏اوری‏های نوین بسته‏ بندی ، انبارداری و مسائل پس از برداشت محصولات کشاورزی